mötesplatsen

Vi erbjuder framtidens mötesplatser lokalt och centralt för företagare och anställda som tror på vikten av det fysiska mötet. En medlemsbaserad arbetsplats fylld med aktiviteter.

Kontorshotell?

Vi är inte ett kontorshotell i traditionell bemärkelse utan vi tillhandahåller flexibla arbetsplatser med tillgång för alla medlemmar till hela lokalen. Självklart kan hela ditt företag flytta hit om du vill!

tillsammans!

Det är då det händer… Ju fler desto roligare. Vi erbjuder olika forum för t ex start-up, finansiering, riskkapital, franchising och mentorskap. Vi varvar detta med spännande frukostmöten och AW med jämna mellanrum.

Facebook