Mycket mer än bara en lokal

Vi vill med detta koncept, Innovatech Center, skapa centrala och
lokala Co-Working platser som aktivt arbetar för att fixa kreativa,
utvecklande och inspirerande miljöer tillsammans med företagare.

Vår ambition är att bygga en gemenskap för och
tillsammans med framtidens företagare.

På våra enheter har vi också konferens- och mötesrum för bokning.

Vi hoppas på många spännande möten mellan företagare och olika intressenter.

En plats som man längtar att komma till!

Alla företagare är välkomna att söka medlemskap hos oss på Innovatech Center.

Välj coworkingställe genom att klicka här.

Kontakta oss för ett personligt möte för att diskutera dina behov och ansökan om medlemsskap.

Michel – Mats – Albin

Facebook